Государственная Страховая Организация вновь оказала помощь выплатив 475 835,58 сомов пострадавшим от пожаров.

Государственная Страховая Организация 05 июня 2020 года жителям Ошской области произвела 2 (два) страховых выплат на общую сумму 476 тыс.сомов, пострадавшим от пожаров.

Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму 2020-жылдын 05 июнунда турак жайлары өрттөн жабыр тарткан Ош областынын эки жаранына, келтирилген чыгымдардын ордун толтуруп берүү максатында 476 миң сом өлчөмүндө акча каражаттарын которуп берди.

    Маалымат үчүн : (0 312) 65-08-53; 65-08-51.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *