Сегодня, 12.05.2020 года. Председатель правления ОАО «Государственная Страховая Организация» Эгамбердиева Дж. провела аппаратное совещание после сложившейся ситуации в стране, связанной с пандемией.

На повестке дня:

1)О режиме работы в условиях карантина

2)О возобновлении договоров (вопрос пролонгации);

3) О проблемах при обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, о страховании в режиме онлайн

5) О поступивших документах на возмещение ущерба;

6) О оптимизации бизнес-процессов ОАО “ГСО”

Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму 2020- жылдын 30-апрелинде кезектеги 2 кардарына 259 905,21 сом акча каражатын төлөп берди.

Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму- жергебизде болуп жаткан эпидемиологиялык абалга карабастан, турак жайлары өрттөн жана табигый кырсыктардан жабыр тарткан кардарларына көмөк көрсөтүүнү улантып жатат, мисалга Баткен облусунун Кадамжай районунун эки жараныбыздын турак жайлары өрт кырсыгынан жабыр тарткандыгына байланыштуу жалпы суммасы 259 905,21 сом өлчөмүндө акча каражаты которулуп берилди.

Мамлекеттик Камсыздандыруу уюму ар дайым өз кардарларына кам көрөт. Биз менен ишенимдүү келечек.

Государственная Страховая Организация произвела очередные страховые выплаты на общую сумму 380,2 тыс.сомов.

Государственная Страховая Организация 10 апреля 2020 года произвела очередные 3 (три) страховые выплаты на общую сумму 380,2 тыс.сомов на возмещение ущербов от пожара, жителям Таласской, Ошской и Нарынской областей.

Жители смогли возместить ущерб благодаря тому, что своевременно застраховав своё жильё в Государственной Страховой Организации оплатив 600 сомов за страховой полис.

Подробнее : (0 312) 65-08-53; 65-08-51.

Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму 2020- жылдын март айында, кезектеги кардарларына 480 миң сомго жакын акча каражатын төлөп берди.

Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму- жергебизде болуп жаткан өтө оор кырдаалга карабастан, ишин улантып, 2020-жылдын март айында, Уюмга камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча келип түшкөн 12 материалды карап чыгып, турак жайлары өрттөн жана табигый кырсыктардан жабыр тарткан жарандарыбызга жалпы суммасы 480 000 сом өлчөмүндө келтирилген чыгымдардын ордун толтуруп берүү боюнча чечим чыгып, акча каражаттары которулуп берилди.

Мамлекеттик Камсыздандыруу уюму ар дайым өз кардарларына кам көрөт. Биз менен ишенимдүү келечек.