Председатель правления ОАО «ГСО» встретилась с представителями Всемирного Банка!

Председатель правления ОАО «Государственная Страховая Организация» Дж. Эгамбердиева встретилась с представителями Всемирного Банка во главе с консультантом Е. Гуренко, где были обсуждены вопросы реализации проекта углубленного обзора и оптимизация страховых операций ОАО «ГСО», а также разработка индивидуальной веб-платформы для производства страховых продуктов и усиления материально-технической базы организации.

Кроме этого, для ознакомления с работой районных и городских отделений ОАО «ГСО» посетили районные и городские отделения в Чуйской области

Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму кезектеги кардарларына 237 миң сомдон ашык каражат төлөп берди.

2020-жылдын 21 -январында Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюмунун башкармалыгы, камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча келип түшкөн материалдарды карап, турак жайлары өрттөн жабыр тарткан Талас жана Жалал-Абад областарынын туругундары А.Ж.Ага жана М.А.Эге жалпы суммасы 237 224, 8 сом өлчөмүндө келтирилген чыгымдардын ордун толтуруп берүү боюнча чечим чыгып, акча каражаттары которулуп берилди.

Эскерте кетсем, Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму ишмердүүлүгүн баштагандан бери 349 жараныбызга жалпы суммасы 30 млн сомго жакын төлөмдөрдү жүргүзгөн, башкача айтканда өрттөн жана табигый кырсыктардын кесепетинен келип чыккан чыгымдардын ордун толтуруп берген.

Мамлекеттик Камсыздандыруу уюму ар дайым өз кардарларына кам көрөт. Биз менен ишенимдүү келечек.