Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму кезектеги кардарына 78 миң сомдон ашык каражат төлөмүн жүргүздү.

2019-жылдын 02 декабрында Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюмунун башкармалыгы, камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча келип түшкөн материалдарды карап, турак жайынын чатыры өрттөн жабыр тарткан Ош областынын Араван районунун туругуну А.у.Шга 78 461,5 сом өлчөмүндө чыгымын төлөп берүү боюнча чечим чыгарды.

Эскерте кетсем, Мамлекеттик Камсыздандыруу Уюму ишмердүүлүгүн баштагандан бери 340 жараныбызга жалпы суммасы 29 млн сомго жакын төлөмдөрдү жүргүзгөн, башкача айтканда өрттөн жана табигый кырсыктардын кесепетинен келип чыккан чыгымдардын ордун толтуруп берген.

Мамлекеттик Камсыздандыруу уюму — ар дайым өз кардарларына кам көрөт. Биз менен ишенимдүү келечек.

Еженедельное аппаратное совещание.

Сегодня, 02.12.2019 года. Председатель правления ОАО «Государственная Страховая Организация» Эгамбердиева Дж. провела расширенное онлайн совещание с участием директоров филиалов.

На повестке дня:

  1.  О подготовка к ОСАГО;
  2. О проблемах при обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий;
  3. О поступивших документах на возмещение ущерба за прошедшую неделю
  4.  О проведении  инвентаризации жилых помещений в разрезе Айыл-Өкмөтү;

Вместе с тем  по итогам совещания каждому руководителю управлений и директорам филиалов было поручено увеличить количество договоров страхования ,а также подготовить итоговые отчеты текущего года.